Annons

Kategori: Inredningskunskap

Inredningskunskap: Trappräcken

Att bygga hus, renovera och inreda handlar förstås om tycke och smak. Men också om funktion och säkerhet, där logik ibland måste få gå före estetik. För räcken i trappor (både inomhus och vid entretrappor) gäller till exempel dessa mått enligt BBR (Boverkets Byggregler).

I utrymmen där barn kan vistas bör öppningarna i räcket vara högst 10 cm, till exempel:

  • mellan avslutning räcke och vägg
  • mellan olika räcken
  • mellan underkant räcke och trapplan
  • mellan underkant räcke och trappsteg i trapplopp


Den rekommenderade höjden är satt för att skydda mot fall. De övriga måtten ska förhindra att barn kan klättra på räcket, falla igenom det eller fastna med huvudet mellan spjälorna. Om en olycka skulle ske och du som fastighetsägare inte har tillsett ett ordentligt skydd i trapploppet kan du hållas ansvarig.Här kan du läsa mer på BBR’s hemsida.

Varje år söker nästan 200 000 barn och ungdomar akut läkarvård efter olycksfall. Endast 8% av olyckorna sker i trafiken. Den allra vanligaste skadeplatsen är faktiskt hemmet eftersom barnen tillbringar större delen av sin tid där. Fallolyckor är vanligast, de står för 75% av olyckorna under det första levnadsåret och för 50% av olyckorna i förskoleåldrarna. Källa: MSB Värt att ha i åtanke nu i semestertider, när man ofta hyr boende eller hälsar på i släktingars fritidshus som inte är lika säkrade för barnlek.


Räcke som är barnsäkert. Illustration: Altefur Development / Boverket

Inredningskunskap: Elsäkerhet och äldre lampor i badrum?

I badrumsmiljöer är det viktigt att inte bara tänka på stil utan också på säkerhet, därför behöver man välja elmateriel som tål fukt. När man kollar på Pinterest är det inte alltid säkert att inspirationsbilden är fotad i ett land med samma krav på elsäkerhet som i Sverige.Enligt Svensk Elstandard ska man gå upp i kapslingsklass i våtutrymmen där det finns risk för direkt vattenstänk eller där det kan bildas kondens. Alltså där luften kan bli så fuktig att det bildas vattendroppar i luften och det exempelvis blir imma på spegeln efter en dusch. Vill du läsa mer om elsäkerhetsverkets rekommendationer och indelningar av zoner i våtrum kan du ladda ner en kostnadsfri information här.

Ett våtutrymme delas in i olika IP-zoner (0-2) som anger lägsta tillåtna IP-klass i respektive zon. Rådfråga alltid en elektriker för en bedömning av just dina förutsättningar, men ovanför bad- eller duschkar upp till 225 cm på väggen och 60 cm utanför våtzon 1 krävs IP-klass 44. Allt utanför zon 1 i våtrummet och ovanför 225 cm kräver IP 21. Armatur som är placerad lägst 150 cm över golv, får ha kapslingklass IP 21, annars gäller IP 24. Numera är det tillåtet med IP-klass 20 på lampor som placeras i tak, minst 225 cm över golv, så val av kapslingsklass beror lite på:

– hur högt till tak du har
– lampans form/storlek
– var lampan placeras i förhållande till dusch/badkar


Generellt är äldre lampor från auktionshusen inte kapslingsklassade. På antika kristallkronor är elen dessutom monterad i efterhand och ligger utvändigt. Vill du ha en äldre stil på lamporna i ditt badrum är mitt råd därför, hur tokigt det än kan låta, att köpa nyproducerat. Här kan du läsa mer.

Inredningskunskap: Vad har du för utblicksmotiv?

När jag startade instagramkontot @trendenser_garden förra våren var det många som undrade om jag tänkte byta bana. Nej? Men vad har inredning och trädgård med varandra att göra då? Tja. Det finns faktiskt en hel del gemensamma nämnare i de grundläggande gestalningsprinciperna och teorierna om harmoniska proportioner som man kan argumentera kring – men den sak jag tycker är allra mest ofrånkomlig är att utsidan av en bostad oftast påverkar upplevelsen av insidan.

När arkitekter ritar byggnader väger de ofta in begreppet ”utblicksmotiv” då de betraktar tomten och tittar på möjliga placeringar av huskroppen och dess fönstersättning. De beaktar allt från havsutsikt till skogspartier, närliggande hus och vinklar med potential. Med utblicksmotiv menas alltså vad man kommer att se på andra sidan fönsteröppningarna.

Det är förstås inte alla som ska bygga nytt och har möjlighet att påverka var och mot vad fönsterna ska placeras, men alla som har en trädgård har i alla fall viss möjlighet att påverka sin utsikt. För mig är trädgårdsdesign därför inte enbart intressant utifrån hur utemiljön upplevs när man väl befinner sig i den. Utan lika mycket utifrån hur den upplevs när man inte gör det.

Man kan alltså tänka som en konstnär och använda sig av växtlighet som buskar, rabatter och träd för att aktivt komponera vackra utblicksmotiv – från insidan och ut – året runt. En inte helt långsökt liknelse med tanke på att våra fönster många gånger är det allra största konstverket vi har på väggarna – i de flesta av våra rum.

Inredningskunskap: Stilettstolar

Hur kan det komma sig att ett trägolv ofta får värre skador av en människa i stilettklackar än av en elefant som väger flera ton? Det hänger inte bara på att elefanter så sällan blir hembjudna, utan på kontaktytan mot golvet. Stilettklackens smala spets pressar nämligen ner hela kroppsvikten på mindre än 1 kvadratcentimeter medan elefanters betydligt plattare fötter fördelar tyngden jämnare, på en större yta. Samma princip gäller även för möbler. Ju smalare avslut (och ju färre) ben en stol har, desto större risk är det för tryckmärken i golvet. Möbeltassar kan avhjälpa något, men över tid är chansen stor att de glider snett, speciellt på små spetsiga benavslut. Därför brukar jag avråda från ”Stilettstolar” om man är rädd för tryckmärken på sina lackade eller mjuka trägolv (exempelvis furu). Även värt att ha i åtanke ute på altanen i vår, så att inte den nylagda trätrallen får fula minnesmärken av dina trädgårdsmöbler.

Inredningskunskap: Avskärmningsvinkel

När inredare planerar belysning som exempelvis ska hänga ovanför bord vid matplatser, arbetsplatser eller restauranger tar de hänsyn till armaturernas avskärmningsvinkel för att beräkna var de lysande delarna av ljuskällan inuti lampan kommer att bli direkt synliga för ögat och i vilket läge för betraktaren de förblir dolda (detta kallas. ”cut off” eller optisk avskärmningsvinkel). Om man sitter på en restaurang där man har en konstant synstörande bländning i ögonen förtar det helhetsupplevelsen och samma princip gäller ju i ens eget hem.

På en välavskärmad armatur bör vinkeln inte överstiga 45 grader. Ju längre ner i själva lampkroppen en ljuskälla sitter desto mindre avskärmande effekt får lampskärmen och desto vidare blir vinkeln. Värt att ha i bakhuvudet när du står och väljer mellan olika modeller.


Illustration: Trendenser.se
Källa: Belysningsbranschens Planeringsguide, rev 2013-11

Inredningskunskap: Ljushetsinduktion

Jag har skrivit om färgkodsfällan förr. Dvs att man inte kan utgå från att en och samma målarfärg, ens om den är från samma burk, kommer se likadan ut i ett rum som i någon annans. Det beror på många faktorer, en av dem kallas på inredarspråk för ljushetsinduktion. Exakt samma färgkod kommer nämligen att upplevs ljusare i en mörk omgivning, och mörkare i en ljus. Jämför till exempel nedan två identiska gröna kuddar. Visst ser du en skillnad?

Inredningskunskap: Penntricket

När inredare planerar riktad funktionsbelysning är grundprincipen att skenet från lamporna inte ska falla på ett sådant sätt att någon del av överkroppen, händerna eller andra fasta föremål ger en störande slagskugga i fokusområdet. Exempelvis på diskbänken i köket, bordsytan vid mat- eller arbetsplatsen eller på boksidan/tidningsuppslaget när du sitter i din läsfåtölj.

Ibland är det lätt att upptäcka. Ibland inte alls. Då kan du ha hjälp av penntricket (som betyder något annat för inredare än för gemene man). Ett enkelt knep för att kontrollera skuggriktningen på en belyst plats genom att hålla en penna upprätt ovanför ett ljust underlag. Om inget annat finns till hands, använd ett vanligt vitt skrivarpapper. Ser du ingen skugga alls betyder det att belysningen är diffus, vilket inte heller är optimalt eftersom skugglöshet kan försvåra avståndsbedömning och förmågan att uppfatta detaljer, texturer samt former på objekt.

Inredningskunskap: Eldstäder och julpynt

Har du tänkt på varför många äldre kakelugnar har infällda nischer och dubbla luckor? Det övre hålrummet på kakelugnen fungerade som värmeskåp för bl. a. maträtter, drycker och tallrikar.

En eldstad blir inte bara varm på den plats där elden brinner. Därför finns ett rekommenderat säkerhetsavstånd på minst 50 cm till brännbara material, textilier och stoppade möbler.

En braskamin i gjutjärn eller plåt blir väldigt het, väldigt fort men svalnar sedan snabb när veden brunnit ut. En kakelugn däremot ger värme upp till ett dygn efter att elden slocknat. Den fungerar alltså som ett stort värmemagasin när brasan brunnit ned och spjället stängts. Därför är det vanskligt att dekorera en fungerande kakelugn eller eldstad med vad som helst. Värt att ha i åtanke nu när det blivit en trend att pynta dem med julstjärnor och girlanger av papper.


Foto: bild lånad från Alvhem mäkleri, lägenhet till salu på Erik Dahlbergsgatan 46 i Göteborg

Inredningskunskap: Ljusreflektionsvärde

När man ska belysa, färgsätta eller välja golv till ett rum, kan det vara bra att ha koll på begreppet ljusreflektionsvärde förkortat LRV. Det är något som inredningsarkitekter tar hänsyn till när de exempelvis beräknar hur många och vilken typ av lampor som behövs i ett rum, men det ger också vägledning när man vill skapa behagliga kontraster mellan olika ytor. Tillräckligt med ljus och kontraster i ett rum är en fråga om hälsa och välmående, inte bara tycke och smak.Ljusreflektionsvärdet anger hur mycket dagsljus och belysningsljus som reflekteras tillbaka när det träffar en yta och mäts på en skala från 0 till 100 där en spegel har LRV 100%, en vitmålad vägg oftast runt 85% och svart LRV 0%. Ljusreflektionsvärdet anges bl. a på specifikationer av målarfärg för väggar och innertak, men också på olika slags trä– och vinylgolv.

  • Väggar, golv och innertak som har ett högt LRV hjälper till att sprida ljuset effektivt i hela rummet. Ju högre LRV en yta har, desto mer effekt får man alltså av samma armatur eller nivå av dagsljusinsläpp.
  • Färger med LRV under 50 absorberar mer ljus än de studsar tillbaka.
  • Eftersom LRV är ett universellt mått för att mäta kontrast, alltså relativt ljus- och mörkervärde, kan olika träslag eller kulörer ha samma LRV. Därför är det också bra att tänka på mellanskillnaden när du väljer väggfärg och golvfärg, för att allt inte ska flyta ihop. I offentlig miljö rekommenderar man minst 30 punkters skillnad i LRV mellan golv och vägg, samt mellan dörrposter och vägg, för att det ska vara enkelt för alla att orientera sig.

Inredningskunskap: Barn och bländning

En generell belysningsprincip som inredare arbetar med är att skärmen på den lampa man väljer ska vara utformad så att man inte kan se rakt in i ljuskällan vid normala blickriktningar – utifrån den plats man har tänkt att placera den. Men bedömningen görs oftast utifrån de vuxnas perspektiv.

Barns ögon är ju också ljuskänsliga men de sitter, går och står på en helt annan höjd än oss så det är lätt att missa armaturer som kan ge synstörande bländningar för familjens mindre medlemmar. Har du inventerat hemmet utifrån dina barns blickriktningar någon gång? På de platser där de ofta befinner sig i exempelvis kök, vardagsrum och allmänna ytor? Finns det några lampor som skulle behöva riktas om, byta plats eller bytas ut – för att inte skapa obehag för deras ögon?

1 12