Annons

Boverkets Byggregler – bör, skall eller kan?

När jag skriver om inredningskunskap kopplat till allmänna råd och rekommendationer i Boverkets byggregler BBR (exempelvis att man numera bör ha en vask i köksöar med spis för att undvika skållningsskador) får jag alltid många frågor från er läsare om hur man egentligen ska tolka Boverkets (BBR) föreskrifter. Vissa vet inte ens om vad det är. Så låt oss reda ut det. Såhär skriver Boverket själva på sin hemsida;

Vad är BBR?
”BBR är en förkortning på Boverkets byggregler. De innehåller tillämpningsföreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen, PBL, och till plan- och byggförordningen, PBF. Reglerna omfattar bl.a. utformningskrav och tekniska egenskapskrav.

Kraven är samhällets minimikrav på byggnader.
Reglerna ska uppfyllas även om bygglov eller anmälan inte behövs.”

Vem har bestämt reglerna?
De grundläggande kraven på byggnader har riksdag och regering fastställt i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen.

Vad är skillnaden mellan ”kan” och ”bör”?
”Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Allmänna råd är alltså rekommendationer oavsett om de innehåller kan eller bör. I språket kan nog en del uppfatta det som att det finns en nyans mellan kan och bör. Men juridiskt är båda rekommendationer.”

”I inledningen av varje avsnitt i BBR förklaras till vilka bestämmelser i huvudförfattningarna som BBR-avsnittets föreskrifter och allmänna råd är kopplade… Allmänna råd i BBR ger vägledning om hur man lämpligen kan eller bör handla för att uppfylla krav enligt bestämmelser i huvudförfattningarna.”
Källa: Boverket.se

BBR innehåller alltså regler av två olika slag, föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifterna är tvingande bestämmelser som ska följas. Ofta är föreskrifterna formulerade som funktionskrav. Med det menas att de anger en effekt som ska uppnås, t.ex. att radonhalten i luften inte får överskrida viss nivå eller att varmvattnet ska hålla en viss temperatur. Däremot anger föreskrifterna vanligtvis inte vilken teknisk lösning man ska välja för att uppnå den effekten, utan det är upp till byggaktören att använda vilken teknik som helst så länge föreskriftens krav uppfylls. I de allmänna råden anges hur man kan eller bör göra för att uppfylla de bindande föreskrifterna. Som byggaktör kan man välja att följa de allmänna råden, och då kan man känna sig säker på att man uppfyller de bindande kraven i föreskrifterna. Man kan också välja att inte följa de allmänna råden, utan i stället uppfylla föreskriftskraven på annat sätt. Men då måste man kunna visa för t.ex. kommunens byggnadsnämnd att den lösning man har valt verkligen uppfyller de tvingande kraven i föreskrifterna.
Källa: Svar i mail från Boverket

Kan byggaktören eller ägaren av en byggnad dömas till fängelse eller böter i PBL?
Enligt PBL är det byggherrens ansvar att de tekniska egenskapskraven och byggreglerna uppfylls. I en byggprocess ska byggherren visa för kommunen hur kraven kommer att uppfyllas.

Om det efter att byggnaden har tagits i bruk inträffar en olycka till följd av att kraven inte uppfyllts kan straffsrättsliga bestämmelser till exempel böter eller fängelse bli aktuella. Brister i uppfyllandet av byggreglerna kan nämligen ha betydelse för bedömningen av vårdslöshet i straffrättslig mening. 
Källa: Boverket.se

Måste man verkligen ha en vask i köksön även när man renoverar ett gammalt kök (alltså inte bygger ett helt nytt hus)?
Jag mailade Boverket för att ställa denna specifika och återkommande fråga och fick detta svar;

Kravet i avsnitt 8:43 BBR säger att ”Utslagsvask ska placeras så att risken för skållningsskador begränsas”. Det är alltså ett krav som måste följas. Till detta krav finns ett allmänt råd som säger att ”Utslagsvask bör placeras i samma inredningslängd som spisen”. Det kan inte uteslutas att man med hjälp av någon innovativ lösning skulle kunna uppfylla föreskriftskravet på ett annat sätt än genom att göra som det allmänna rådet säger, men då får man vara beredd på att förklara för byggnadsnämnden varför man anser att även den valda lösningen är godtagbar.

Det är alltså inte fullt så enkelt som att man kan säga att man inte behöver följa de allmänna råden om man inte vill. Om man inte gör det måste man kunna visa att man likväl uppfyller föreskriftens krav. Hur man gör det om man bygger en köksö med spis utan vask kan jag inte säga. Principen med dessa sk. funktionskrav är att Boverket genom sina regler inte ska låsa fast byggherrarna vid en viss teknisk lösning utan möjliggöra för nya innovativa lösningar som kanske inte ens gick att förutse när reglerna skrevs.

Gäller samma regler i BBR generellt om man renoverar eller bygger nytt?
Vid ändring av byggnader finns det ett visst utrymme att göra anpassningar och avsteg från byggreglernas krav med hänsyn till byggnadens förutsättningar, ändringens omfattning, kulturhistoriska hänsyn m.m. Vid ändring av byggnader är det i normalfallet bara den del som ändras som måste uppfylla kraven. Om man t.ex. byter fönster i ett gammalt hus ska de nya fönstren som utgångspunkt uppfylla dagens krav, men fönsterbytet innebär inte att övriga delar av huset som inte påverkas av fönsterbytet också måste byggas om för att uppfylla dagens kravnivå.

Var kan jag hitta mer information om Boverkets byggregler?
BBR kan du ladda ner från sidan Boverkets byggregler.
Det finns en hel del kompletterande material så som frågor och svar, konsekvensutredningar, förstudier med mera. Detta material kan du hitta på sidan Om Boverkets byggregler.

Kategorier:

Kommentarer

 • Sara skriver:

  Fick hem en hem & köktidning från Elon där nästan alla kök de visade hade en ö med enbart spis eller vask. Aldrig båda. Det är klart folk tror att det är helt ok att bygga så då. De som köpt vår lägenhet ska tydligen bygga en ö med spishäll.

  • Sandra skriver:

   Nu har jag ju inte sett bilderna, men att redovisa en köksö med enbart vask bryter ju inte mot reglerna. Utan det för ju först när man ser att häll/spis sitter utan vask i en annan bänklängd. Men det kanske var så bilderna såg ut 🙂

   Jag arbetar själv som arkitekt och ritar ofta köksöar med en stor vask (och diskmaskin) för att sedan sätta häll/spis mot en vägg med en mindre vask. Så slipper man en klumpig fläkt som skymmer överblicken av rummet (vid storskalig bostadsproduktion är det extremt sällan att man lyxar till det med bänk/hällfläkt).

   • Sara skriver:

    Ja, man ser tydligt på bilderna att det inte finns någon vask i anslutning till spisen. Det är tre olika kök med öar och ett fjärde där man placerat spis och vask på motstående väggar. Tycker verkligen det är falsk marknadsföring att visa lösningar som kunden inte får bygga.
    Men jag kanske är känslig. En mäklare säljer en lägenhet på gatan där jag bor med rubriken ”sekelskiftesdröm” fast huset är byggt 1929 i 20-talsklassicism. Man får väl anta att kunderna kan läsa byggår själva.

    • Frida Ramstedt skriver:

     I fallet reklamkataloger är det flera kökstillverkare och byggaktörer/byggbolag som skulle behöva se över hur väl deras inspirationsbilder stämmer överens med BBR’s rekommendationer, jag håller verkligen med dig i att det finns en adekvat kausalitet mellan felaktiga bilder i införsäljningskatalog och felaktigt planerade kök i verkligheten.

  • Frida Ramstedt skriver:

   Ja, jag tycker det är problematiskt att man marknadsför kök med bilder på lösningar som går emot råden i BBR. I marknadsföringslagen finns en formulering som gör att jag motsätter mig hur det ens kan vara tillåtet, kan man förvänta sig att en konsument som kanske köper kök en gång i livet har tillräckligt med kunskap för att inte bli vilseledd av sådana bilder?

   MFL
   6 § Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

 • Lisa skriver:

  Hej Frida!

  De här inläggen är verkligen guld värda, vi planerar kök just nu och två av tre köksförsäljare har ritat lösningar som inte alls följer rekommendationerna. Det gör mig förvånad…

  Något som däremot gör mig glad är Trendensers inredningsgrupp på fb. Postade en fråga om min förslagsritning på det nya köket och vilket gensvar. Många bra, sakliga och spännande kommentarer, en god stämning och många som ”bjuder in till sig” med bilder och filmer. Vill egentligen bara säga TACK för en toppen blogg och ett väldigt bra forum!

  • Frida Ramstedt skriver:

   Tack Lisa! Din kommentar gjorde mig så oerhört glad att läsa. Detta är exakt vad som är mitt ”varför”. Jag har länge övervägt att sluta blogga, för att jag tycker det är svårt att stå bakom den överkonsumtion som jag ser triggas av sociala mediers innehåll (generellt) men om jag kan använda min plattform och mina kanaler till att sprida kunskap och göra skillnad kanske det finns ett värde i det ändå. På ett omvänt vis.

   • Lisa skriver:

    Förstår ditt dilemma, men det du beskriver är en av anledningarna till varför din plattform är så oerhört viktig. Du är en motpol mot all den yta som säljs på sociala medier. Det är lätt att bli ängslig och då behöver man något att hålla sig i. Din blogg är det ”ankaret” för mig.

    Alla dina inlägg om inredningskunskap är så bra! Handen på hjärtat så tänker jag på ett annat sätt kring inredning nu än vad jag skulle gjort för några år sedan och det är tack vare den här bloggen. Då hade jag nog tänkt ”vad är snyggt?” och inte funktion i min köksrenovering. Visst vill man ha det fint men det är en mycket mindre del av prioriteringen… och bara för att något är funktionellt behöver det ju inte vara fult. (Kanske också är ett tecken på att man blivit äldre?)

    Nu är målet att rita ett kök som vi trivs, som fungerar rent praktiskt och ergonomiskt så att vi kan ha det länge!

 • Angie skriver:

  Det finns ingen förklaring som man kan undkomma med att vask inte placeras i köksön om det finns en spis.

  När det gäller befintliga hus där man bara ska renovera sitt kök så finns inte nybyggnadskraven. Det är enbart om man ändrar huset så pass att köket räknas som en ny del i bygglovet. Inte heller behöver fönster uppfylla dagens krav på tex energi i ett gammalt hus om man ändå räknar att huset i övrigt inte uppfyller dessa energi krav. Kraven gäller inte heller fritidshus. Dock ska alltid kravet på barnsäkerhet uppfyllas om fönster kommer under 0,6 m från golvet. Att drar paralleller i BBR är väldigt svårt…allt beror på och tolkas utifrån varje projekt. Dock tycker jag man alltid ska sträva efter att uppfylla BBR när man renoverar. Detta har inte kommit till av ingen anledning, olyckor inträffar varje dag och därför finns dessa krav. Tänk efter först innan ni renoverar!

 • Anna skriver:

  Är så tacksam för dina kunskapshöjande blogginlägg, din bok och Facebookgruppen som lär mig så mycket nya saker. Många bloggar är härliga men det blir som att äta bakelser med grädde varje dag. Det blir övermäktigt till slut. Du gör skillnad!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Läs mer om Trendensers Personuppgiftspolicy och Cookiepolicy.

  Kommentarer till denna artikel publiceras direkt utan föregående granskning eller annan åtgärd av Trendenser AB. Det innebär att den som kommenterar själv ansvarar för innehållet i kommentaren. Vi uppmanar dig att använda vänlig ton, ett civiliserat språk, uppföra dig väl och följa tillämpliga lagar.