Annons

FAQ: Two versions of The interior Design Handbook?

innehåller reklam för egen verksamhetEn fråga jag ofta får (framförallt från utländska läsare och Google sökningar) handlar om varför min ”Handbok i inredning” finns på engelska med två olika omslag. Så jag tänkte reda ut det. Skillnaden beror helt enkelt på att boken är översatt för två olika engelsktalande marknader och förlagen var tvungen att skilja dem åt utseendemässigt. Den europeiska / engelska versionen som ges ut i UK (med en människa på omslaget) utgår från brittisk engelska och den nordamerikanska som ges ut i USA/ Kanada har vissa anpassningar till amerikansk engelska, där är alla riktmått också angivna i inches och feet. I övrigt är innehållet detsamma.

One frequently asked question regarding ”The Interior Design Handbook” is why the English version comes in two different covers. That’s simply because it’s translated for two different English-speaking markets and the publishers had to make them look different in order to separate them. The European / English version (with a human on the cover) is published for UK and based on British English and The North American version that is published for US / Canada has some adaptations to American English and all standard measurements are given in inches and feet. Besides that, the content is the same.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Läs mer om Trendensers Personuppgiftspolicy och Cookiepolicy.

Kommentarer till denna artikel publiceras direkt utan föregående granskning eller annan åtgärd av Trendenser AB. Det innebär att den som kommenterar själv ansvarar för innehållet i kommentaren. Vi uppmanar dig att använda vänlig ton, ett civiliserat språk, uppföra dig väl och följa tillämpliga lagar.