Annons

Inredningskunskap: Syna årsringarna på massiva träbord?

När jag skrev Handbok i möblering fick jag lära mig ett knep av en professor på Malmstensuniversitetet. En liten detalj som är viktig att dubbelkolla om du ska köpa ett bord i massivt trä, är hur mönstret på årsringarna ser ut när du granskar bordets ytterkanter. Långt ifrån alla möbler av trä är lika välgjorda och precis som med kött är det viktigt att ta hänsyn till ”musklerna” när man delar en trädstam och tillagar något av det. Bordsskivor i massivt trä formförändras nämligen olika mycket beroende på vilket träslag det är tillverkat av men också beroende på hur materialet har sågats ut från stammen.

Eftersom trä anpassar sig efter omgivningens temperatur, fukt- och årstidsväxlingar är det ett material som rör sig, även när det har fällts, sågats och snickrats till en möbel. Trä sväller och krymper allra mest längs med årsringarna. Det förändras nästan dubbelt så mycket tangentiellt (markerat med rött, i årsringens riktning) jämfört med radiellt (markerat med grönt dvs mellan centrum och barken).


Om man granskar ytterkanterna på ett massivt träbord kan man se mönsterbilden på ändträet.

– Om årsringarna är stående/lodräta kommer bordsskivan vara mer formstabil eftersom virke med stående årsringar behåller sin form bäst vid fuktvariation. På en sådan bordsskiva kan man nästan utesluta att det kommer bli sprickbildning.
– Om bordsskivan däremot har liggande årsringar är det större risk att skivan kommer kupa och slå sig med tiden eftersom årsringar tenderar att formförändras (dra ihop sig och räta ut sig) när träet sväller och krymper.

Kategorier:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Läs mer om Trendensers Personuppgiftspolicy och Cookiepolicy.

Kommentarer till denna artikel publiceras direkt utan föregående granskning eller annan åtgärd av Trendenser AB. Det innebär att den som kommenterar själv ansvarar för innehållet i kommentaren. Vi uppmanar dig att använda vänlig ton, ett civiliserat språk, uppföra dig väl och följa tillämpliga lagar.