Annons

Inredningskunskap: Gamla eldstäder och nya krav

Vem älskar inte en vacker sekelskifteskakelugn eller en murad eldstad från 60-talet? Ur ett estetiskt perspektiv. Men känner du till hur miljö- och hälsofarliga de kan vara att elda i? En kamin går sällan sönder dvs. den håller nästan i evigheter om den sköts på rätt sätt. Däremot har det skett en rejäl teknisk utveckling de senaste åren inom de allt viktigare aspekterna; förbränning och utsläpp. En ny modell ger hela 80 % mindre partikelutsläpp än en äldre.Utsläpp utomhus
Det är inte bara gamla kakelugnar som har höga utsläpp, utan eldstäder från hela 1900-talet. För ett par år sedan kom Energimyndigheten med en rapport som visade att eldstäder som är äldre än 10-15 år bör bytas ut (eller renoveras) till den moderna förbränningstekniken som minskar utsläppen och inte bidrar till samma nedsmutsning och ökad växthuseffekt som de äldre gör.

Utsläpp inomhus
Att elda med ved påverkar inte bara utomhusluften, den påverkar även kvalitén på luften vi andas inuti bostaden (läs mer i Naturvårdsverkets rapporter 4270 och 4687). Rök från småskalig eldning kan innehålla en rad ämnen som har negativa hälsoeffekter. Faktum är att vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. 

Glasluckor och härdning
Att stänga till elden bakom glas är ett sätt att minska luftföroreningarna inne i bostaden. Det är anledningen till att många moderna eldstäder har den lösningen. För några år sedan varnades det för exploderande glasluckor på braskaminer, men det gällde en typ av härdat glas som återfinns i kaminer som är tillverkade fram till mitten av 1980-talet.

Nya lagar och regler
I Sverige är det Plan- och bygglagen som reglerar hur vi bygger bostäder. Den 1 oktober 2019 ändrade Boverkets byggregler (BBR) kraven för utsläppsnivåer och verkningsgrad på eldstäder vid uppförande av nya byggnader. Du som redan har en kamin i byggnaden berörs inte av ändringarna, men det är ändå bra att känna till dem. Jag tycker absolut inte att man ska riva gamla kakelugnar, men kanske överväga hur ofta man eldar i dem. Syftet med regeländringen är ju att minska utsläppen från vedeldning – både för miljöns och din egen skull.

Du behöver heller inte frångå husets tidstypiska arkitektoniska drag om du bestämmer dig för en renovering. Tvärtom. För att få bygglov vid större ändringar ska den nya kaminens utseende vara anpassat till byggnadens karaktär. Det finns ett stort utbud av nya kakelugnar med äldre utseende som har modern förbränningsteknik godkänd och granskad av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC. Därtill finns också smarta insatser man kan använda i andra tidstypiska eldstäder för att renovera dem och få ut bättre förbränning. Det är byggnadsnämnden som handlägger lov- och anmälningsärenden, utövar tillsyn och svarar på frågor om enskilda fall. Kontakta din kommun om du vill veta vad som gäller för din bostad.

Tidsbegränsad trivseleldning
Det är också bra att veta att det finns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, som kan skilja sig åt mellan olika kommuner. I vissa områden får öppna spisar, braskaminer, kakelugnar och liknande endast användas för trivseleldning under perioden 1 oktober till den 30 april – vid högst två tillfällen per vecka, samt under högst fyra timmar per tillfälle. Man ska vara särskilt försiktig om det inom 100 meter finns: daghem, förskolor, skolor, sjukhus eller rekreationsområde. 

Den som eldar med ved har själv ansvar för att minska utsläppet av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen så långt det inte är orimligt. Det framgår av miljöbalkens andra kapitel. Men den informationen är inte så känd och det är anledningen till att jag vill hjälpa till att dela den vidare. Inte för att peka finger åt någon enskild individ.

Källor:
Regeringen
Naturvårdsverket
Energimyndigheten
Boverket
Brasvärmeföreningens informationsblad
Bild/illustration Gabriel kakelugnar och Contura

Du kan läsa mer om vilka utsläppsnivåer som gäller efter 1 oktober 2019 i avsnitt 6:7412 för rumsvärmare i Boverkets föreskrifter (2019:2) om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, (BBR 28)

Kategorier:

Kommentarer

 • Thilda skriver:

  Man kan frångå lagkraven om man bor i tex ett sekelskifteshus och installerar en gammal sekelskiftes kakelugn som tagits bort och som man nu vill sätta upp igen. De tekniska egenskaperna vid nyinstallation kan alltså ha undantag efter huset ålder i form av då rådande tekniska egenskaper. Ungefär att jämföra med att kakelugnen i det gamla sekelskifteshuset aldrig plockats bort.

  Man behöver alltså inte handla en ny kakelugn i
  ”gammal stil” om man bor i ett sekelskifteshus med ”dagens godkända krav” enligt annonsen du hänvisar till.

  • Lovisa skriver:

   Frågan jag tycker man ska ställa sig är om man vill göra det, mot bättre vetande? De nya kraven är kopplade till EU:s Ekodesigndirektiv som kommer att börja gälla 2022.

   https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/ekodesign-energimarkning-och-ce-markning/ekodesign/ekodesigndirektivet/

   Heja Frida att du belyser detta! ????????

  • Frida Ramstedt skriver:

   Hej Thilda! Om du läser texten jag hänvisar till står just det, att det gäller nybyggnation och att man inte berörs av lagkraven om man har en befintlig eldstad (se länken till BBR’s ändrade regler). Där står också vad som gäller om man vill återuppföra en äldre.

   Jag tycker ändå det kan vara bra att känna till vad de nya lagkraven kommer sig av, och vad fördelarna med en renovering kan innebära – även om man inte är bunden av dem som ägare av en äldre eldstad – de nya gränsvärdena är ju satta även för din egen hälsas skull. Inte bara för miljöns. Det behöver inte ske på bekostnad av det tidstypiska ”utseendet” om man väljer en äldre look, med modern förbränningsteknik.

   Hänvisar för övrigt inte till någon annons angående dessa rekommendationer, utan till myndighetsrapporter.

   • Thilda skriver:

    Du skriver om befintliga och sen till annonsen om man vill ha en ny tidstypisk kakelugn. Du behöver aldrig köpa en ny tidstypisk kakelugn under dessa förutsättningar, det är detta jag menar. Men det verkade känsligt att jag hänvisade till en betald reklamannons i texten för att folk ska köpa en.

    Klart det är bra att veta om miljöpåverkan, det har jag aldrig sagt ngt om. Lika bra är det att veta att byggnadsnämnden inte har med att göra hur den nya eldstaden ser ut i ditt hem som du även hänvisar till.
    Plan – bygglagen reglerar aldrig inuti folks bostäder som tur är (det enda är ändring av bärande konstruktion, tillgänglighet och vid ändring av kulturmärkta samlingslokaler, kyrkor etc som har riksintresse m.m som det kan bli aktuellt och där skulle de inte godkänna en replika av en sekelskifteskakelugn ändå).
    Så har man en nerpackad gammal kakelugn i källaren (till ett sekelskifteshus) ta hellre upp och installera den än att köpa en ny. Eftersom det enbart är tillåtet med trivseleldning inom DP och en eldstad inte är ett uppvärmningssystem så är det mer miljöpåverkan att producera en ny än att behålla sin gamla. Det är allt jag säger!

    • Frida Ramstedt skriver:

     Återigen, jag länkar inte till någon annons? Länkarna till exempel på äldre kaminer med ny förbränningsteknik går till de leverantörer som gör just detta. Det är svårt att visa de estetiska alternativen påett annat sätt men reglerna och faktatexterna är hämtade från Regeringen, BBR, Energimyndigheten mfl Det är inte känsligt, jag vill bara reda ut begreppen.

     Sen har du fel i sakfrågan av två skäl:

     1) Om du vill ha en kakelugn med den nya EU-anpassade Cleaning Burning tekniken som förbränner de hälsoskadliga partiklarna så måste den uppfylla nutida kravnivåer på utsläpp och verkningsgrad. Det gör inte en äldre eldstad – utan renovering (eller byte). Du får återmontera en gammal eldstad i ett äldre hus, eftersom man är undantagen reglerna – men det finns ju skäl att fundera på om det är så klokt för ens eget bästa. Som jag skriver, jag tycker inte man ska riva äldre eldstäder men om man inte vill uppgradera den kanske man inte ska elda så ofta av hänsyn till sig själv och andra? I Tyskland plomberas äldre kaminer av denna anledning, men vi har inte förbjudit eldning i äldre eldstäder i Sverige.

     2) Plan och bygglagen och Boverkets BBR reglerar kraven på utsläpp av eldstäder och till viss del även utformningen av insidan av våra bostäder med allmänna råd (som är tvingande om du inte kan bevisa att du har en likvärdig lösning för ex kök och badrum). Däremot skriver jag tydligt i texten att det är byggnadsnämnden i din kommun som du ska kontakta om du är osäker på vad som gäller för just din typ av eldstad/bostad (detta råd är hämtat från Boverkets hemsida, så kontakta gärna dem om du motsätter dig den formuleringen).

     https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/andrade-krav-for-kaminer-och-pannor/

     Det är ju inte jag som hittat på detta. Reglerna är för allas bästa.

     Och det mest miljövänliga måste väl ändå vara att inte ta upp den där 100 år gamla kakelugnen från källaren för att elda alls, om vi nu ska vara petiga och tetiga 😉

 • Linn skriver:

  Wow, ska precis flytta till ett hus med öppen spis så den här informationen är jättenyttig. Ska hyra huset så inser att det inte blir så mycket eldande för oss. Tack tack!

  • Frida Ramstedt skriver:

   Tack! Det är precis det jag vill. Hjälpa till att sprida informationen som många verkar ha missat. Jag förstår också att det är svårt att ha koll på om man inte jobbar med inredning eller ha konfronterats med dem tidigare.

   Ingen pekpinne, bara i all välmening.

 • Anna skriver:

  Hade inte en susning om detta. Tack för att du lärde mig något nytt idag!

 • Erika skriver:

  Tack för detta! Ytterligare en spark i baken hemma hos oss att inte installera den gamla vedspisen som vi funderat på att göra (flyttad från en annan plats i huset). Gamla vedspisar är ju generellt undantagna reglerna vad jag förstår? Som en slags beredskaps-grej?

  Men, dels bor vi i tätort, och det där med hälsoeffekterna inne… det har tagit ett tag för mig att acceptera det, jag älskar att elda, i skogen och hemma. Eldning har känns ”naturligt” och därför kan det ju inte vara farligt, eller? Men tillslut så. Tror det var en studie från UMU där de såg tydliga samband mellan områden med mycket vedeldning och alzheimers som tippade över mig. Blir det en vedspis i köket så blir det en ny.

  • Frida Ramstedt skriver:

   Hej Erika! Precis, det stämmer att vedspisar är undantagna. Från och med 2022 kommer dock nyproducerade köksspisar också att omfattas av utsläppskrav enligt EU-förordningen så kanske bra att vänta med att köpa nytt tills dess om du vill vara på den säkra sidan (även om de flesta stora tillverkare ställt om sin produktion och teknik till Clean Burning nu).

   Läste om en Norsk tillverkare som tar tillbaka gamla gjutjärnsspisar och smälter om dem, sen gör de nya med den nya tekniken. https://www.jotul.se/tips-och-rad/darfor-ska-du-valja-jotul-gjutjarn

   Här är en video som jag tyckte var väldigt pedagogisk, som förklarar skillnaden mellan ny och gammal teknik för just vedspisar: https://youtu.be/ySMqZVFfvZw

 • Lars skriver:

  Nu jämförde Energimyndigheten nya laminer med kaminer från 1980- och 1990-talen. När norrmännen jämförde med äldre kaminer så var skillnaden ganska lite jämfört med nya kaminer.

  https://www.land.se/hus-hem/norskt-test-gamla-kaminer-renare-an-vantat/

  • Frida Ramstedt skriver:

   Gamla kakelugnar har väl ingen sekundärluftstillförsel som de norska björnugnarna i gjutjärn?

 • Camilla skriver:

  Tack att du lyfter ämnet, själv har jag varit hårt drabbad av vedeldning som pågått 12 timmar om dygnet, 363 dagar om året från en och samma verksamhet under 5 års tid, mardröm..

 • Ellen skriver:

  Intressant! Har läst något om att vedspisar skulle förbjudas (?), men hade ingen aning om att nya utsläppsregler gällde alla eldstäder.
  Vi står i begrepp att bygga nytt och kommer förbereda plattan för braskamin, men vänta lite med att sätta in den p.g.a. blir dyrt ändå med husbygget. Men då blir det en ny kamin med nya utsläppskraven.
  Vi hade en gubbe på gatan där jag växte upp som eldade MJÖLKPAKET. Sen stank det över hela området. Fy sjuttsingen.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Läs mer om Trendensers Personuppgiftspolicy och Cookiepolicy.

  Kommentarer till denna artikel publiceras direkt utan föregående granskning eller annan åtgärd av Trendenser AB. Det innebär att den som kommenterar själv ansvarar för innehållet i kommentaren. Vi uppmanar dig att använda vänlig ton, ett civiliserat språk, uppföra dig väl och följa tillämpliga lagar.