Annons

Tag Archive: inredningskunskap

 1. Inredningskunskap: Trappräcken

  Lämna en kommentar

  Att bygga hus, renovera och inreda handlar förstås om tycke och smak. Men också om funktion och säkerhet, där logik ibland måste få gå före estetik. För räcken i trappor (både inomhus och vid entretrappor) gäller till exempel dessa mått enligt BBR (Boverkets Byggregler).

  I utrymmen där barn kan vistas bör öppningarna i räcket vara högst 10 cm, till exempel:

  • mellan avslutning räcke och vägg
  • mellan olika räcken
  • mellan underkant räcke och trapplan
  • mellan underkant räcke och trappsteg i trapplopp


  Den rekommenderade höjden är satt för att skydda mot fall. De övriga måtten ska förhindra att barn kan klättra på räcket, falla igenom det eller fastna med huvudet mellan spjälorna. Om en olycka skulle ske och du som fastighetsägare inte har tillsett ett ordentligt skydd i trapploppet kan du hållas ansvarig.Här kan du läsa mer på BBR’s hemsida.

  Varje år söker nästan 200 000 barn och ungdomar akut läkarvård efter olycksfall. Endast 8% av olyckorna sker i trafiken. Den allra vanligaste skadeplatsen är faktiskt hemmet eftersom barnen tillbringar större delen av sin tid där. Fallolyckor är vanligast, de står för 75% av olyckorna under det första levnadsåret och för 50% av olyckorna i förskoleåldrarna. Källa: MSB Värt att ha i åtanke nu i semestertider, när man ofta hyr boende eller hälsar på i släktingars fritidshus som inte är lika säkrade för barnlek.


  Räcke som är barnsäkert. Illustration: Altefur Development / Boverket

 2. Inredningskunskap: Dagermått?

  5 kommentarer

  Hur stor friyta behöver man ha framför ytterdörr för att inte räkna bort sig? Fråga efter dörrens dagermått, karmdagmått, dörrbladsmått, öppningsmått eller passagemått. Kärt barn har många namn, men det viktiga är att du tar reda på dörrens svängradie + räknar med plats för din egen kropp så att du också ryms när dörren ska svängas upp och öppnas. Extra viktigt om du ska bygga en farstu eller avsats med trappsteg vid ytterdörren, men också vid en balkongdörr eller altandörr.

  För att följa svensk tillgänglighetsstandard får du ta i med minst 70 cm vid sidan om handtaget av ytterdörren och minst 150 cm fritt djup för att en rullstol, rollator eller barnvagn ska få plats när dörrbladet svänger ut (men då behöver du också tänka på hur man ska ta sig upp för eventuell trappavsats och trösklar).

 3. Inredningskunskap: Kasslerstolar

  3 kommentarer

  Låt mig börja med en brasklapp. Jag menar inte att peka ut någon enskild stoltillverkare eller formgivare här. Det är mer designfenomenet i sig som fascinerar mig. Som jag har valt att kalla för kasslerstolar. Ringer det någon klocka? Om du inte har en hemma så har du säkert suttit på en sommartid, en varm dag på ett glasscafé eller på en utservering? Man slår sig ner intet ont anandes, men ganska snart har huden fastnat i hålrummen och i värsta fall tar man med sig halva stolen när man går därifrån. I form av rutmärken eller streck på undersidan av låren. Jag pratar alltså om stolssitsarna som tack vare sin snits kan skära in i rumpan värre än ett par osköna jeans.

  Nu dyker de ju upp allt oftare, även inomhus och jag noterade nyligen ett par sådana (utan sittdynor) som beskrevs helt lyriskt i ett hemma-hos-reportage. Stolsmodellen hyllades för att de gav en sådan luftig känsla till köket. För all del. Kanske främst för att ingen vill stanna kvar i dem längre än nödvändigt? Ett tips nästa gång du ser en stolsits av nät eller ribbor. Glöm inte att fråga om de kommer med en passande kudde. För de må vara sköna att titta på, men är sällan lika sköna att sitta i. Av förklarliga skäl.

 4. Inredningskunskap: Diskho framför fönster?

  36 kommentarer  Att placera diskho framför ett fönster har blivit allt mer populärt under senare år. Och jag håller med om att det är både fint och drömmigt att kunna blicka ut över en vacker utsikt när man diskar. Men det finns fem funktionella frågor som är bra att ta ställning till, innan du bestämmer dig för en sådan lösning. Saker som sällan (aldrig?) nämns intill de vackra inspirationsbilderna;

  Kommer blandaren att blockera fönstrets öppning? Alltså om dina fönster öppnas inåt? Det kanske skapar en dominoeffekt med behov av fönsterbyte till en utåtgående modell? Då kan det vara bra att veta att utåtgående fönster står sig bättre mot vind och väta men inte anses lika inbrottssäkra, inte kan putsas inifrån, kan vara mer riskabla för klättrande barn (som kan falla utåt när de öppnar dem) och att de ofta släpper ut mer värme (har sämre U-värde).
  Behöver ni ta bort elementet? En generell tumregel är ju att man bör ha element under alla fönster och att elementen bör vara lika långa som fönsterna är breda för att minska risken för kallras (dvs att den varma luften stiger uppåt och den kalla stannar vid golvet). Om du bor i en del av landet där det kan bli riktigt kallt under vinterhalvåret är det extra viktigt att elementen är strategiskt placerade. Speciellt i äldre hus om du har gamla fönster som inte är helt täta. Hur kan ni lösa det? Genom att behålla elementet och göra luftspalt i bänkskivan eller på något annat vis exempelvis med fläktelement/fläktkonvektor? Fråga din kökssäljare/köksplanerare eller hantverkare.
  Behöver ni en annan värmekälla? Om köksfönstret där ni tänkt placera diskhon är det enda i ert kök och ni inte kan ha radiator/element kvar där innebär det att ni måste överväga ett annat sätt att värma upp rummet, exempelvis golvvärme? Det kan skapa en dominoeffekt som ger upphov till behov av golvbyte och installation av värmeslingor eller fläktgaller i sockeln.
  Kräver det en annan kran? Om du inte vill byta era fönster kan en lösning vara att välja en speciell sorts blandare som kan skruvas loss och vinklas ned vid behov. Men det finns ett begränsat antal att välja mellan och kanske har de inte det utseende du först hade tänkt dig? Bra att vara förberedd på så blandaren inte bli en nagel i ögat för dig..
  Fukt och fläckar? Många som har valt att placera sin ho framför fönster vittnar om att det sprätter en hel del vatten på rutan när man diskar. Det kan förstås kräva att du putsar dina fönster oftare men det ställer också högre krav på att dina fönster faktiskt tål den fukt och ånga som uppstår kring din disko. Vad är nuvarande fönsterkarm och fönsterbänk tillverkade av för material och hur står det sig mot väta?

 5. Boverkets Byggregler – bör, skall eller kan?

  10 kommentarer

  När jag skriver om inredningskunskap kopplat till allmänna råd och rekommendationer i Boverkets byggregler BBR (exempelvis att man numera bör ha en vask i köksöar med spis för att undvika skållningsskador) får jag alltid många frågor från er läsare om hur man egentligen ska tolka Boverkets (BBR) föreskrifter. Vissa vet inte ens om vad det är. Så låt oss reda ut det. Såhär skriver Boverket själva på sin hemsida;

  Vad är BBR?
  ”BBR är en förkortning på Boverkets byggregler. De innehåller tillämpningsföreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen, PBL, och till plan- och byggförordningen, PBF. Reglerna omfattar bl.a. utformningskrav och tekniska egenskapskrav.

  Kraven är samhällets minimikrav på byggnader.
  Reglerna ska uppfyllas även om bygglov eller anmälan inte behövs.”

  Vem har bestämt reglerna?
  De grundläggande kraven på byggnader har riksdag och regering fastställt i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen.

  Vad är skillnaden mellan ”kan” och ”bör”?
  ”Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Allmänna råd är alltså rekommendationer oavsett om de innehåller kan eller bör. I språket kan nog en del uppfatta det som att det finns en nyans mellan kan och bör. Men juridiskt är båda rekommendationer.”

  ”I inledningen av varje avsnitt i BBR förklaras till vilka bestämmelser i huvudförfattningarna som BBR-avsnittets föreskrifter och allmänna råd är kopplade… Allmänna råd i BBR ger vägledning om hur man lämpligen kan eller bör handla för att uppfylla krav enligt bestämmelser i huvudförfattningarna.”
  Källa: Boverket.se

  BBR innehåller alltså regler av två olika slag, föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifterna är tvingande bestämmelser som ska följas. Ofta är föreskrifterna formulerade som funktionskrav. Med det menas att de anger en effekt som ska uppnås, t.ex. att radonhalten i luften inte får överskrida viss nivå eller att varmvattnet ska hålla en viss temperatur. Däremot anger föreskrifterna vanligtvis inte vilken teknisk lösning man ska välja för att uppnå den effekten, utan det är upp till byggaktören att använda vilken teknik som helst så länge föreskriftens krav uppfylls. I de allmänna råden anges hur man kan eller bör göra för att uppfylla de bindande föreskrifterna. Som byggaktör kan man välja att följa de allmänna råden, och då kan man känna sig säker på att man uppfyller de bindande kraven i föreskrifterna. Man kan också välja att inte följa de allmänna råden, utan i stället uppfylla föreskriftskraven på annat sätt. Men då måste man kunna visa för t.ex. kommunens byggnadsnämnd att den lösning man har valt verkligen uppfyller de tvingande kraven i föreskrifterna.
  Källa: Svar i mail från Boverket

  Kan byggaktören eller ägaren av en byggnad dömas till fängelse eller böter i PBL?
  Enligt PBL är det byggherrens ansvar att de tekniska egenskapskraven och byggreglerna uppfylls. I en byggprocess ska byggherren visa för kommunen hur kraven kommer att uppfyllas.

  Om det efter att byggnaden har tagits i bruk inträffar en olycka till följd av att kraven inte uppfyllts kan straffsrättsliga bestämmelser till exempel böter eller fängelse bli aktuella. Brister i uppfyllandet av byggreglerna kan nämligen ha betydelse för bedömningen av vårdslöshet i straffrättslig mening. 
  Källa: Boverket.se

  Måste man verkligen ha en vask i köksön även när man renoverar ett gammalt kök (alltså inte bygger ett helt nytt hus)?
  Jag mailade Boverket för att ställa denna specifika och återkommande fråga och fick detta svar;

  Kravet i avsnitt 8:43 BBR säger att ”Utslagsvask ska placeras så att risken för skållningsskador begränsas”. Det är alltså ett krav som måste följas. Till detta krav finns ett allmänt råd som säger att ”Utslagsvask bör placeras i samma inredningslängd som spisen”. Det kan inte uteslutas att man med hjälp av någon innovativ lösning skulle kunna uppfylla föreskriftskravet på ett annat sätt än genom att göra som det allmänna rådet säger, men då får man vara beredd på att förklara för byggnadsnämnden varför man anser att även den valda lösningen är godtagbar.

  Det är alltså inte fullt så enkelt som att man kan säga att man inte behöver följa de allmänna råden om man inte vill. Om man inte gör det måste man kunna visa att man likväl uppfyller föreskriftens krav. Hur man gör det om man bygger en köksö med spis utan vask kan jag inte säga. Principen med dessa sk. funktionskrav är att Boverket genom sina regler inte ska låsa fast byggherrarna vid en viss teknisk lösning utan möjliggöra för nya innovativa lösningar som kanske inte ens gick att förutse när reglerna skrevs.

  Gäller samma regler i BBR generellt om man renoverar eller bygger nytt?
  Vid ändring av byggnader finns det ett visst utrymme att göra anpassningar och avsteg från byggreglernas krav med hänsyn till byggnadens förutsättningar, ändringens omfattning, kulturhistoriska hänsyn m.m. Vid ändring av byggnader är det i normalfallet bara den del som ändras som måste uppfylla kraven. Om man t.ex. byter fönster i ett gammalt hus ska de nya fönstren som utgångspunkt uppfylla dagens krav, men fönsterbytet innebär inte att övriga delar av huset som inte påverkas av fönsterbytet också måste byggas om för att uppfylla dagens kravnivå.

  Var kan jag hitta mer information om Boverkets byggregler?
  BBR kan du ladda ner från sidan Boverkets byggregler.
  Det finns en hel del kompletterande material så som frågor och svar, konsekvensutredningar, förstudier med mera. Detta material kan du hitta på sidan Om Boverkets byggregler.

 6. Inredningskunskap: Dörrdilemmat i köksplaneringen

  7 kommentarer

  En litet beslut som kan få stora konsekvenser för arbetsflödet i ett kök är placeringen av gångjärn och beslag på köksluckorna. Stommarnas bredd räknas det ofta nogsamt på, men optimal beslagsplacering diskuteras inte alltid lika ingående hos alla köksleverantörer. Det är inte sällan ett beslut som lämnas till slutkund och snickare i slutskedet. Vid monteringen. En fråga jag nyligen ställdes inför såg ut såhär. Hur skulle handtagen sättas där?

  Symmetri kan kännas självklart på papperet, men i verkligheten kan dörrbladens svängradie gäcka en och det är inte alla som tänker på den detaljen, speciellt om man konfigurerar köket själv digitalt utan att ens passera en köksrådgivare. Eller är förstagångsköpare, med större frågor i fokus.

  En parvis placering i ett L- eller U-format kök kan göra det knepigt att komma åt inne i skåpen eftersom dörrbladet hamnar i ansiktet på den som försöker öppna. Speciellt om man ritat in 40′ stommar upptill – mot 70′ istället för 60’s djup på arbetsbänken nedtill.

  Den här hängningen kanske inte är den snyggaste av alla man kan tänka ut, men sannolikt den mest användbara i längden.
  Dock lätt att sätta fel när snickaren står och stampar och bara vill få jobbet gjort – så därför bra att tänka till kring redan i planeringsstadiet.

 7. Inredningskunskap: Utanpåliggande socklar och vitvaror

  3 kommentarer

  Trenden med utanpåliggande socklar i kök kan inte bara vara problematisk av ergonomiska skäl. Det är ju ett sätt att bygga som man använde sig av förr i tiden, innan vi visste det vi vet idag om optimal ergonomi i kök. Men också innan integrerade vitvaror ens existerade.

  Vad många lätt missar i sin idéprocess är att alla vitvaror behöver ventilation och hål för vattenavrinning, Annars gäller oftast inte hemförsäkringen vid vattenskada eller garantin på vitvarorna. Har man integrerade vitvaror och utanpåliggande sockel måste man lösa det med ett urtag – men eftersom detta sällan visas på katalogbilderna är det SÅ lätt att missa i sin planering – vilket kan leda till en visuell besvikelse när de detaljerna måste till i slutet.

  Diskmaskin
  Under diskmaskin, kyl, frys och andra vattenanslutna apparater, ska man ha ett sk. läckageskydd så att vattnet vid en eventuell vattenskada rinner fram och blir synligt. Därför behöver man fräsa ut ett spår i nederkant på den utanpåliggande sockeln. Läs mer om BBRs föreskrifter i Säker Vatten.

  Kyl och frys
  Beroende på modell brukar kyl och frys behöva ha tilluft under och utgång för frånluft ovan skåp för att ventilationen ska bli konstant och effektiv. Här kan du se ett exempel på ett ventilationsgaller i underkant. Det kan vara svårt att få till snyggt när man väljer en utanpåliggande sockel därför måste man ha en plan för hur man ska lösa luftspalt inne i skåpet och/eller göra ett snyggt urtag i sockeln (med eventuell klöverplåt som skydd). Plus spårfräsningen i nederkant för vattenavrinningen.

  Ugn
  För integrerade ugnar fungerar de flesta modeller så att de drar in luft i underkant och ventilerar ut på ovansidan. Var därför noga med att kontrollera vilken modell som passar bäst med din köksritning inte bara visuellt, utan även i fråga om krav på ventilation och eventuellt galler.


  PS. Diskmaskin och kyl/frys ska ej placeras dikt an intill varandra som på illustrationen, jag ritade bara in dem där av platsmässiga skäl för att kunna illustrera exemplet med urtag i sockel i en bild – men avråder från det i verkligheten – och anledningen till det får jag ta i ett helt eget inlägg.

 8. Inredningskunskap: Lampor som leder om trafiken

  7 kommentarer

  Den senaste tiden har stora, överdimensionerade rislampor blivit väldigt trendiga att inreda med. De kan ha en diameter på 60 cm, 80 cm eller upp till 120 cm vilket ger ett rejält maffigt intryck, men de har också en tendens att leda om trafiken i rummet, beroende på var du hänger dem. Det låter logiskt men givet många bilder som florerarnätet, så verkar det vara lätt att missa.

  Rekommenderad passagehöjd för en taklampa är minst 200 cm. Behöver du ett ögonmått? Utgå från samma nivå som dörrposterna, för att en vuxen person ska kunna förflytta sig under den obehindrat. De stora rislamporna tar ofta betydligt mer plats. Det är ju inte bara lampkroppen utan också kabelns längd som avgör var den lägsta punkten hamnar. De här lamporna funkar därför sällan särskilt bra om de hänger fritt, som allmänbelysning mitt i ett rum. De gör sig oftast bäst ovanför ett bord eller en säng, eller där det är ordentlig takhöjd och rejält med svängrum runtom.

 9. Inredningskunskap: Finn ett fel?

  5 kommentarer

  Det är inte bara äldre bord som kräver att man tänker till för att möbelpusslet ska gå ihop. Även nyproducerad design kan ställa till bekymmer. Speciellt om man blandar bord och stolar från olika tillverkare eller serier. Det är nämligen inte givet att allt passar tillsammans. Möjligen visuellt, men inte alltid funktionellt. Häromdagen såg jag en bild på Pinterest där någon hade kombinerat sådana här stolar, på medar, intill ett bord med kubformat stag.

  Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att verkligen titta på de inspirationsbilder som fladdrar förbi. Med granskande blick. Finn ett fel? Helst innan du beställer hem möblerna och blir besviken för att de inte funkar ihop!


 10. Inredningskunskap: Gamla bord och bristen på benutrymme

  2 kommentarer

  Om det är något man brukar trycktesta såhär runt jul (i alla fall förr, när man fick umgås i större sällskap) så är det benutrymmet runt matbordet. På alla håll och kanter.

  Just nu är det väldigt trendigt att kombinera äldre allmogebord med moderna stolar. Jag säger inte emot att de är fint, jag har själv ett äldre bockbord i uterummet. Men något man ska vara medveten om är att dåtida möbelsnickeri använde andra stag för göra borden stabila och möbler från 1800-talet är inte är formgivna för att funka med dagens kropps- eller stolsmått. Så det är viktigt att kontrollera staget/stagen och måtten, innan man slår till.

  Hur ser bordet ut – under bordsskivan? Kan man överhuvudtaget använda dagens stolar? Om stödpinnen sitter i mitten är det inget problem men om staget är monterat som en ram mellan alla fyra ben kommer du inte att kunna skjuta in stolar och alla kommer sitta onödigt obekvämt. Kontrollera också bordets höjd, bredd och djup mot dagens riktmått läs mer om det här.