Annons

Tag Archive: Hållbarhet

 1. Annons: Orbital – den nya hållbara duschen

  11 kommentarer

  Inlägget är reklam i stolt samarbete med Orbital

  Känner ni till det svenska företaget Orbital som vill revolutionera sättet vi duschar och tvättar oss på? De har skapat världens första cirkulära duschsystem. En hållbar modell som hjälper dig att duscha smartare samtidigt som du sparar både vatten och energi och får en perfekt duschupplevelse, varje gång.  Orbital kan spara upp till 90 % vatten jämfört med en vanlig dusch och upp till 80% av den energiåtgång som normalt krävs. Dessutom är den snyggare än många konventionella system.

  Jag fick tillfälle att intervjua grundaren Mehrdad Mahdjoubi om hans företagsidé som lockat en rad kända riskkapitalister bl a Skypegrundaren Niklas Zennström, och som kallas Duscharnas Tesla!

  Hur kom du på idén?
  Orbital Systems startade genom en (inte helt) enkel rymdprojektsfråga: Hur skulle man kunna göra det möjligt att leva på Mars, såsom vi lever på jorden idag? Förutom energi och mat behöver ju människan vatten för att skapa en optimal livsmiljö men det som utmärker just vatten är att det är en begränsad resurs som inte går att producera eller framställa.

  För att kunna använda vatten på ett effektivt sätt i rymden behövde vi förstå hur vi använder vårt vatten på jorden. Till vår förvåning är det inte mycket som har förändrats där på 5 000 år. Jo, våra kanaler för att få tillgång till vatten har förstås utvecklats – men vi har inte förändrat sättet vi använder vattnet på särskilt mycket. Det strömmar ut från en källa och ned i ett avlopp, utan att fångas upp och återvinnas. 

  Vad som däremot har ändrats är att tillgången på vatten sinar, i vissa länder mer än andra… 

  På grund av den växande befolkningen i världen, ökar bristen på vatten snabbt. Om några år kommer efterfrågan på vatten att vara större än tillgången. Problemet är att tillgången kan inte öka utan omfattande investeringar i infrastruktur och tid.

  Vatten är en begränsad och dyrbar resurs som vi måste ta hand om inför kommande generationer. Utan omedelbara och skalbara åtgärder kan den globala vattenbristen snart nå en oåterkallelig krispunkt. Därför måste vi alla hitta smartare sätt att använda jordens vatten på för att förhindra sjukdomar, dödlighet och i värsta fall vattenrelaterade krig.

  Det som många inte känner till är att bara 3% av världens vattentillgångar är färskvatten, varav 2% befinner sig i fryst form i våra glaciärer och polarisar. Vad som är ännu värre är att vi förlorar omkring 20% av vattnet på grund av läckor i våra vattenledningar. Faktum är också att 50% av vår totala vattenkonsumtion i västvärlden går åt till att duscha eller spola i toaletten. De två aktiviteterna står för hemmens största vattenförbrukning idag. Där såg vi att det fanns en uppgift att lösa, både i rymden och på jorden. 

  Eller, man kan omformulera det såhär – vi använder inte vatten i våra badrum idag, vi slösar med det. I alla fall så som den traditonella tekniken funkar. Det vill vi hjälpa till att ändra på!

  Vad intressant! Hur funkar Orbital systems rent tekniskt. 
  Orbital shower består av flera olika delar som tillsammans möjliggör den stora besparingen och sköna upplevelsen. I golvbrunnen sitter en smart sensor som analyserar vattenkvalitén 20ggr per sekund, för att avgöra huruvida det är värt att återvinna vattnet. Vid positiv signal, pumpar vattnet upp genom det som vi kallar för Core unit, som innehåller pump, filter, flöde-, tryck- och temperatur-sensorer. Coren renar vattnet till renare vatten än vanligt kranvatten och trycksätter den och skickar tillbaka det till användaren. Allting sker i real-tid. I en 10-min dusch med 2 shamponeringar, som i vanliga fall kräver ungefär 100 liter vatten kan man spara kring 90% av vattnet, då en genomsnittsshamponering tar ca 20-30 sekunder, varpå det vattnet inte återvinns. 

  Vad kostar det (på ett ungefär) att installera en dusch? 
  Lika mycket som en vanligt dusch (koppla på varmt och kallt vatten) med tillägget att man behöver koppla el till den också.

  Behöver man bo i ett speciellt hus eller kan alla göra det? 
  Nej, det finns 3 olika installationskit som möjliggör enorm flexibilitet. Så det går att installera i vilket hus eller badrum som helst. 

  Varför ska man skaffa Orbital systems? 
  Främst skulle jag säga för att man får en bättre upplevelse i kombination med en billigare driftskostnad. Renare vatten med högre flöde, stabilare temperaturprecision och flera tusenlappar om året i minskad vatten och värmekostnad. En familj på fem personer, som duschar i snitt tio minuter om dagen kan spara upp till 151,780 liter vatten om året. Detta motsvarar också en besparing på över 8 900 SEK per år. Orbital Shower är en smart investering för framtiden, som lönar sig redan idag. 

  Vad är din målbild för framtiden? 
  Jag tror att vi kommer titta tillbaka och antingen skratta eller gråta över hur vi kunde med att spola bort hundratals liter vatten i vårt dagliga leverne. Alltifrån duschen till att vi spolade rent dricksvatten i våra toaletter. 

  Tack Mehrdad! Jag är helt övertygad om att Orbital kommer förändra hur vi beter oss med vattnet i badrummet på sikt.

  Vill du läsa mer? Kolla in Orbital systems hemsida och beställ din dusch här!

 2. Up & coming: Skryta

  1 kommentar

  Jag fick ett läsartips om företaget Skryta som formger lampskärmar av spill från textilindustrin (bland annat från Kasthalls mattproduktion) samtidigt som de skapar sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden, eller behöver arbetsträna – i nära samarbete med Stadsmissionen. Både miljömässig och social hållbarhet med andra ord. Och så himla fint resultat! Man kan även leasa Skrytas lampskärmar om man vill hyra dem istället för att köpa. Tips till alla stylister och inredare som läser min blogg!

  Läs mer på deras hemsida eller kolla in deras instagramkonto.


  Foto: Skryta.se

 3. Ny ambassadör för Svanen!

  3 kommentarer

  Inlägget är ett betalt reklamsamarbete med Svanen

  Idag kan jag stolt berätta att jag har inlett ett nytt samarbete som ambassadör för Svanen 2019. Jag vill tro att de flesta känner till denna miljömärkning – men har förstått att många inte har koll på vad som skiljer produkter som får bära deras symbol mot företagens egna märkningar.

  Därför har jag gjort det till mitt första uppdrag:
  Att förtydliga för dig vad Svanen-märkningen står för och garanterar. 

  Tredjepartsgranskning
  Idag är det ju en djungel av miljömärkningar ute i butikerna med varierande symboler som indikerar ”bra” och ”bättre” val för miljön. Det är lätt att slänga sig med säljargumentet att en produkt är ”mer hållbar” som marknadsföringsknep när man inte har någon tredje oberoende part som granskar ens påståenden. Det har Svanen som är en sk. Typ 1 märkning.

  På uppdrag av regeringen
  Svanen arbetar på uppdrag från regeringen och Nordiska ministerrådet för att skydda konsumenter mot förvillande symboler och uttryck. Märkningen guidar och förtydligar vilka produkter som följer Svanens hårda miljökrav i så väl process som produkt. Svanen instiftades redan på 80-talet och är idag en världsledande märkning vars krav ofta ligger före lagstiftningen.

  När du köper en Svanenmärkt produkt kan du räkna med att:

  • Kraven är satta av en tredje kontrollerande part. Inte av företaget själva.
  • Produkten har blivit granskad och godkänd i så väl licensansökningar, kontrollbesök på plats och i marknadsföring.
  • Produkten har blivit godkänd i så väl licensansökningar, kontrollbesök och marknadsföring.
  • Märkningen ställer högre krav än vad EU-lagarna gör, det vill säga begränsningar av farliga ämnen i produkter så som kemikalier.
  • Kravställningen och kriterierna revideras kontinuerligt – när kraven har funnits i några år ses dem över igen utifrån ny kunskap, teknisk utveckling och externa synpunkter och erfarenheter. Företaget måste då ansöka om ny licens enligt de nya kraven.   

  Var en kritisk konsument!
  I modebranschen har man kommit längre i form av diskussioner och medvetenhet kring textiler och hur både kvalitén på och produktionen av det vi konsumerar påverkar miljön och planeten som både vi och framtida generationer ska leva på. Jag tycker att det är hög tid att vi börjar tänka likadant gällande inredning – att i börja granska innehållsförteckningar och syna saker i sömmarna. Ett enkelt första steg för oss alla kan vara att förhålla sig kritiskt till påstådda hållbarhetsargument och aktivt välja seriösa märkningar, så som Svanen. 

  Vem står bakom märkningarna?
  Vill du se en förteckning över olika miljömärkningar och hur de påverkar oss konsumenter kan du läsa mer om det i Svanens intressanta rapport som du hittar HÄR